Tema:

Stockholmsregionen och framtiden

Vilka strategier, satsningar och banbrytande idéer banar vägen för framtidens intelligenta och hållbara stadsmiljö?


Tis 30 jan
13:00-16:30
Även digitala sändningar
Staffan Ingvarsson
VD, Stockholm Business Region
Erik Dahlberg
Director Research & Innovation, Scania
Karin Medin
VD och koncernchef, Telge AB
Gustav Hemming (C)
Klimat, infrastruktur- och skärgårdsregionråd, Region Stockholm
Pontus Holm
Koordinator programkontoret Life Science och Smart specialisering, Region Stockholm
Vesa Hiltula
VD, Telge Återvinning
Måns Frostell
VD, Södertälje hamn
Elisabeth Hörnfeldt
Innovation och Projektledare- Hållbara transporter, Scania
Lena Karlsson
Teamleader, samordnad varudistribution, Upphandling Södertörn
Sten Forsberg
Chef, Volkswagen Sverige
Daniel Månsson
Professor, KTH
Klas Boman
Ordförande, Stenberg Hudiksvall
Örjan Österdahl
VD, HUMANA
Lars Persson
Business Developer Textile Purchases and Sales, SYSAV
Martin Stenfors
Head of Strategy and Sustainability, Renewcell

Vi startar med en överflygning av Stockholmsregionens möjligheter och utmaningar i en föränderlig och konkurrensutsatt värld. Vi lyfter konkreta exempel inom stadsutveckling som främjar hållbarhet och utveckling. Vi gör fördjupningar där Scania berättar om sitt arbete kring hållbara varutransporter och vi får lyssna på Telge Återvinning, Humana, Siptex och Re:newcell som visar smarta lösningar och diskuterar förändringar inom textilåtervinning till följd av EU:s nya direktiv.


Program

Temat består av en gemensam inledande keynote med efterföljande fördjupningsspår. Du väljer i anmälan vilket eller vilka spår och program du vill delta i.

Program

 • 13.00–13.40 Nyckelfrågor för Stockholmsregionens framtid

  Keynote Lokal: BlackBox Även digitalt

  Vi utforskar nyckelfrågor för Stockholmregionens framtid i en föränderlig värld. Hur behöver regionen utvecklas hållbart och konkurrensmässigt? Vilka beståndsdelar behöver vara på plats? Detta inkluderar tillgänglighet, infrastruktur och kompetensförsörjning.

  Sedan vänder vi blicken mot konkreta exempel på hållbara framsteg. Inspirerande initiativ där samverkan mellan Scania, kommuner och företag leder till hållbara, smarta och tysta varutransporter.

  Med Södertälje som utgångspunkt får vi höra om hållbara lösningar kring energi och kolinlagring, godslogistik mellan hamn, järnväg och elvägar och moderna avfallsanläggningar där avfall omvandlas till återanvändningsbara resurser.

  Framtidens mobilitetslösningar ställer nya krav på stadens infrastruktur och skapar förbättrade förutsättningar för en levande stad. Scania ger en vision om hur en framtida mobilitetshub i Södertälje skulle kunna se ut efter omställningen.

  Vad innebär det för staden och för utbyggnad och samverkan med elektrifierad hamn, järnväg och vägar med kreativa samverkanshubbar inom elektromobilitet?  Vad skulle det kunna ge i form av arbetstillfällen, mindre utsläpp, innovationer och framtida kunskapscenter?

  Avslutningsvis leder moderator Lydia Capolicchio en diskussion kring hållbarhetsutmaningar och framgångsrika strategier.

  Arrangeras av: Södertälje Science Park

  Medverkande: Staffan Ingvarsson, vd, Stockholm Business Region Erik Dahlberg, Director Research & Innovation, Scania Karin Medin, koncern-vd, Telge AB Gustav Hemming (C) , regionråd för klimat, infrastruktur och skärgården i Region Stockholm

 • 14.00–16.30 Workshop: Stockholmsregionen som en förebild för cirkulär ekonomi - en del av smart specialisering

  Workshop Lokal: C36

  Välkommen till en workshop där vi tillsammans diskuterar hur Stockholmsregionen kan vara en förebild inom cirkulär ekonomi, exempelvis inom produktion, konsumtion och affärsmodeller. Vi utgår från de fyra prioriterade områdena i Stockholmsregionens Forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering:

  • Life Science, vård och hälsa
  • IKT, tech och digitalisering
  • Klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling
  • Industriell omställning genom hållbar produktion

  Vi kommer att höra intressanta exempel från alla de fyra prioriterade områdena samt hur vi genom ERUF kan få medel att arbeta med cirkulär ekonomi. På workshopen kommer vi att diskutera vad som redan görs inom de olika områdena och vad som behöver göras för att Stockholmsregionen ska bli en förebild inom cirkulär ekonomi.

  Arrangeras av: Region Stockholm

  Medverkande: Pontus Holm, Koordinator programkontoret för Life Science och smart specialisering, Region Stockholm Robert Kingfors, VD, Södertälje Science Park Sophia Sundberg, VD, Barkarby Science Peter Lövenhielm, Business Coach, KI Innovations Krim Talia, VD, Sting Karin Bengtsson, VD, Kista Science City

 • 13.00–14.00 Telge Återvinning Mingel

  Lokal: Öppna ytan

  Vi träffas för mingel kl 13:00

  Arrangeras av: Telge

 • 14.00–14.20 Unik lösning för textilavfall

  Panelsamtal Lokal: BlackBox Även digitalt

  Telge Återvinning och partners som Humana, Siptex och Re:newcell ger en inblick i textilavfallshanteringens helhet. Telge presenterar Sveriges första försorteringsanläggning för textilier för att följa de nya EU-direktiven. Humana i Litauen sorterar och säljer textilier för återanvändning och återvinning. Siptex i Malmö introducerade världens första automatiserade sorteringsanläggning för textilier och anpassar fraktioner för återvinning.

  Re:newcell fokuserar på kemisk återvinning av textilier. Deras arbete har engagerat stora klädföretag som H&M och Levi's. Det övergripande målet är att minska utsläpp från textilavfallstransporter och förenkla textilinsamling enligt nya riktlinjer för att främja cirkulärt samhälle.

  Arrangeras av: Telge

  Medverkande: Örjan Österdahl, VD, HUMANA Lars Persson, Business Developer Textile Purchases and Sales, SYSAV Martin Stenfors, Head of Strategy and Sustainability, Renewcell Vesa Hiltula, VD, Telge Återvinning

 • 14.20–16.00 Unik lösning av textilavfall

  Panelsamtal Lokal: Öppna ytan

  Telge Återvinning och partners som Humana, Siptex och Re:newcell ger en inblick i textilavfallshanteringens helhet. Telge presenterar Sveriges första försorteringsanläggning för textilier för att följa de nya EU-direktiven. Humana i Litauen sorterar och säljer textilier för återanvändning och återvinning. Siptex i Malmö introducerade världens första automatiserade sorteringsanläggning för textilier och anpassar fraktioner för återvinning.

  Re:newcell fokuserar på kemisk återvinning av textilier. Deras arbete har engagerat stora klädföretag som H&M och Levi's. Det övergripande målet är att minska utsläpp från textilavfallstransporter och förenkla textilinsamling enligt nya riktlinjer för att främja cirkulärt samhälle.

   

  Vi avslutar med ett mingel från 15;30

  Arrangeras av: Telge

  Medverkande: Vesa Hiltula, VD, Telge Återvinning Örjan Österdahl, VD, HUMANA Lars Persson, Business Developer Textile Purchases and Sales, SYSAV Martin Stenfors, Head of Strategy and Sustainability, Renewcell

 • 14.30–14.45 Samordnad varutransport

  Föreläsning Lokal: BlackBox Även digitalt

  Hur försörjer man en växande storstadsregion med framtidens varuförsörjning?

  Samordnad varutransport är en smart lösning som samordnar logistik och transport av livsmedelsinköp och förbrukningsmaterial till skolor. Distributionen som sker off peak, är hållbar och sparar tid och arbete för kökspersonalen / vaktmästare som inte behöver lägga tid på varumottagning.

  Arrangeras av: Scania

  Medverkande: Elisabeth Hörnfeldt, Innovation och Projektledare- Hållbara Transporter, Scania Lena Karlsson, Teamleader, samordnad varudistribution, Upphandling Södertörn

 • 14.45–15.00 Framtidens hållbara godslogistik

  Panelsamtal Lokal: BlackBox Även digitalt

  Hur ska framtidens gods transporteras på ett effektivt och hållbart sätt? Hur behöver den nödvändiga överflytten av gods till tåg och sjöfart ske? Då behövs investeringar i infrastruktur som järnväg och hamnar, samt samverkan med privata företag inom transport och logistik. För att klara sig i en värld där fler och fler kunder efterfrågar logistikkedjor helt utan klimatpåverkan krävs samarbete. Då måste var och en agera – inte vänta på att andra aktörer går före. I Södertälje vill vi vara ett föredöme kring hur vi skapar detta samarbete, och därför sker samverkan mellan Södertälje kommun, Södertälje Hamn och Scania.

  Arrangeras av: Scania, Södertälje hamn, Södertälje kommun

  Medverkande: Alexander Rosenberg (M), Kommunalråd, Södertälje kommun & Ordförande Tekniska nämnden, Södertälje kommun Måns Frostell, VD, Södertälje Hamn Erik Wigermo, Head of Supply Chain Development, Scania

 • 15.00–15.30 Vehicle to Home – när elbilen blir en sparbössa

  Panelsamtal Lokal: BlackBox Även digitalt

  På sikt kommer Sverige att kraftigt behöva öka sin elproduktion. Samtidigt finns många trånga sektorer och utmaningar att hantera. Men det finns en lösning där elbilens batteri kan lagra energi när den är billig – och sedan återföra den till elnätet eller till bostaden när elpriset är högt. På så sätt avlastas elnätet samtidigt som det finns pengar att spara för individen. Detta är en dubbelriktad laddning som kallas för Vehicle to Grid eller Vehicle to Home. Volkswagen har precis startat ett projekt tillsammans med en bostadsrättsförening i Hudiksvall där tekniken nu testas i verkligheten.

  Arrangeras av: Volkswagen Group Sverige

  Medverkande: Sten Forsberg, Chef, Volkswagen Sverige Daniel Månsson, Professor, KTH Klas Boman, Ordförande, Stenberg Hudiksvall

Teman Science Week 2024

Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny
cross