Tema:

Hållbar och resilient produktion

Utöver de alltid närvarande kraven på noggrannhet, effektivitet och pris måste nu produktionen även hantera nya utmaningar gällande klimatanpassning och resiliens. Men detta innebär samtidigt nya möjligheter att omdefiniera och stärka våra värdekedjor, för att bättre kunna möta förväntningarna på en mer hållbar och robust tillverkningsindustri.


Tor 1 feb
10.00-15:00
Även digitala sändningar

Medverkande

Nina Andrén
Head Campus AstraZeneca, Södertälje
Lars-Henrik Jörnving
Vice President, Scania
Monica Bellgran
Professor, KTH
Peter Bryntesson
VD, FKG
Maria Bodingh Johansson
Project manager Sustainability, Scania CV AB
Christina Jönsson
Vice President, RISE
Marika Du Rietz
Regional Sustainability Lead, AstraZeneca
Maria Thom
Sustainability Manager, PROTON
Lisa Schwarz Bour
Director Environment and Sustainable Chemistry, RISE
Charlotte Junghus
Supply Chain Sustainability, Sustainability Business Developer Scania
Josephine Kroon
Quality Controller, Nimoverken
Catarina Grankvist
Sustainability manager, Nimoverken
Cecilia Schülen
Director Quality & Manufacturing Engineering, EDAG
Emma Danielsson
Hållbarhetschef, Energy & Industry SWECO
Mats Lundin
Programansvarig, SuPr
Linda Menrik
Projektledare, SuPr
Sasha Shahbazi
Projektledare, SuPr
Anna Bird
VD, Mälardalens Industrial Technology Center
Jon Wingborg
Outreach Manager, SIO Grafen
Erik Khranovskyy
CEO, Grafren
Johan Stahre
Professor, Chalmers
Anna Syberfeldt
Professor, Högskolan Skövde
Lydia Capolicchio
Moderator

Hur skapar vi hållbara, gröna och resilienta försörjningskedjor? Vi tar en närmare titt på hur vi kan navigera genom kraven från leverantörer och kunder för att forma försörjningskedjor som inte bara är ekonomiskt hållbara utan även präglade av hållbara och gröna principer.

Scania delar med sig av sina insikter om samarbetet med leverantörer för att främja hållbarhet. En panel med representanter från AstraZeneca, Scania, KTH och RISE delar med sig av de trender de ser, vad som genomförs på olika bolag samt insikter och utmaningar framåt.

Dessutom gräver vi djupare i två nyckelfrågor: hur vi kan säkerställa att våra gröna mål genomsyrar hela leverantörskedjan och hur vi kan öka återvinningen samt främja cirkularitet, både internt och i samarbete med andra aktörer.


Program

Temat består av en gemensam inledande keynote med efterföljande fördjupningsspår. Du väljer i anmälan vilket eller vilka spår och program du vill delta i.

Program

 • 10.00–10.45 Hållbar och resilient produktion

  Keynote Lokal: BlackBox Även digitalt

  • Hållbar produktion nuläge och vad siktar vi framåt
   Fordonskomponentgruppen och SuPr, den nationella noden för hållbar produktion, reflekterar kring de framsteg som gjorts inom hållbar produktion. De tar också upp vilka utmaningar som ligger framför oss för att etablera en fullt ut hållbar, och alltmer cirkulär, svensk industriell produktion.
   Medverkande: Peter Bryntesson, vd Fordonskomponentgruppen och Mats Lundin, programansvarig, SuPr
  • Scania går i bräschen för hållbara inköp – vad betyder det för leverantörerna?
   Scania driver skiftet mot ett hållbart transportsystem och har lanserat en branschledande strategi om kraftigt kapade klimatutsläpp från leverantörsskedjan. År 2030 är siktet inställt på 100 procent gröna inköp av batterier, stål, aluminium och gjutjärn till den europeiska produktionen. Hur arbetar Scania ihop med aktörer och partners i värdekedjan för att målet ska nås? Vilka konkreta krav medför omställningen på leverantörerna? Och hur säkrar man att den gröna omställningen inte samtidigt medför socialt eller miljömässigt negativa effekter?
   Medverkande: Charlotte Junghus , Supply Chain Sustainability, Sustainability Business Developer Scania
  • Panel/temadiskussion - Hur får vi upp farten i omställningen?
   Reflektioner kring tidigare punkter och budskap. Medverkande: Nina Andrén, Head Campus AstraZeneca Södertälje, Lars-Henrik Jörnving, Vice President Scania, Monica Bellgran, Professor Industrial Production Management, KTH och Christina Jönsson, avdelningschef, RISE
  • Fikapaus

  Arrangeras av: SuPr - nationella noden för hållbar produktion

 • 11.00–13.30 Hur säkerställer vi att vi uppnår våra gröna mål genom leverantörskedjan

  Lokal: C1

  • Att integrera hållbarhet vid förändringsarbete
   Hur kan vi skapa rätt förutsättningar från start för att minimera användning av olika typer av resurser som t ex energi, vatten, kemikalier och material? Hur har vi arbetat hittills och vad pågår inom området för att bidra till ett produktionssystem som använder resurser på ett effektivt och ansvarfullt sätt?
   Medverkande: Maria Bodingh JohanssonProject manager Sustainability, Scania CV AB.
  • Hur använder man resultat från klimatberäkningar i sitt interna förbättringsarbete
   Maria Thom, Sustainability Manager på Proton, delar med sig av insikter om systematiskt hållbarhetsarbete, hur man aktivt synliggör de mest betydande klimatpåverkande faktorerna internt (Scope 1/2). Dessutom belyser hon strategier för att initiera hållbarhetsarbete med leverantörer inom Scope 3.
   Medverkande: Maria Thom, Sustainability Manager, PROTON
  • Hur kan små och medelstora företag ta fram fakta på sina komponenters koldioxid avtryck genom en enklare metod, här visar vi exempel
   Initiativet "Konkurrenskraftig hållbarhet för SMEs" initierades för att hjälpa svenska små- och medelstora leverantörer inom fordonsindustrin att bli ledande inom klimatberäkningar av sina komponenter. Metoden som arbetats fram har även testats av andra leverantörer utanför fordonsindustrin, som bland annat Nimoverken. De visar här hur långt man kommit, vad lärdomarna har varit, vilken information man behöver från sina underleverantörer samt hur man kan använda resultatet i sitt produktutvecklingsarbete. Medverkande: Josephine Kroon, Quality Controller Nimoverken och Catarina Grankvist, Sustainability manager, Nimoverken, Cecilia Schülen, Director Quality & Manufacturing Engineering, EDAG, Linda Menrik, projektledare SuPr.
  • Diskussion - Hur säkerställer vi att vi uppnår våra gröna mål genom leverantörskedjan?
   Vi avslutar med en diskussion kring tema.
  • Lunch

  Arrangeras av: SuPr - nationella noden för hållbar produktion

 • 13.30–15.00 Hur ökar vi graden av återvinning och cirkuläritet internt och i samarbete med andra

  Lokal: C1

  • Regelverksutveckling inom området hållbara produkter och produktion med fokus på ny-formulerade ekodesigndirektivet – ESPR Ecodesign for Sustainable Products Regulation
   Inom området för hållbara produkter och produktion pågår omfattande regelutveckling på europeisk nivå, och ambitionsnivån är hög. Vi börjar med en övergripande genomgång av det regelverk som gäller och berör kortfattat exempelvis policyutvecklingen inom cirkularitet och batteriförordningen. Därefter riktar vi in oss på det nyligen utvecklade ekodesigndirektivet ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation), som förväntas inkludera fler produktgrupper samt införa mer avancerade miljökrav. Vi diskuterar var EU-kommissionen befinner sig i processen och utforskar möjligheter att påverka innehållet för att säkerställa en optimal implementering inom industrin.
   Medverkande: Lisa Schwarz Bour, Director Environment and Sustainable Chemistry RISE
  • Cirkulera och samarbeta – vägen framåt mot nettonoll
   För att nå nettonollutsläpp måste vi öka vår återvinning och jobba mer cirkulärt. Och det måste ske tillsammans – i samarbete mellan företag, organisationer och akademin. Så arbetar AstraZeneca för att cirkulera mera.
   Medverkande: Marika Du Rietz, Regional Sustainability Lead, AstraZeneca
  • Hur skapar vi fler cirkulära affärsmodeller i en befintlig industri?
   Sweco har tillsammans med Tibnor och Dekra skapat en affärsmodell med återcirkulering av stålprofiler som konstruktionsmaterial, här visar de erfareneheter, metoder och behovet att samverkan mellan parter för att uppnå ett bra resultat.
   Medverkande: Emma Danielsson, Hållbarhetschef, Energy & Industry SWECO
  • Diskussion - Hur ökar vi graden av återvinning och cirkuläritet internt och i samarbete med andra?
   Vi avslutar med en diskussion kring temat.
  • Fika och mingel

  Arrangeras av: SuPr - nationella noden för hållbar produktion

 • 11.00–11.30 Supermaterialet grafen - från Nobelpris till marknad

  Även digitalt

  Grafen är världens tunnaste och starkaste material som samtidigt är elektriskt ledande, böjbart och transparent. Men vad har hänt efter upptäckten 2004 och Nobelpriset 2010? Var finns grafen idag inom svensk industri?

  När den breda hajpen kring grafen lagt sig har forskare och företag på allvar tagit materialet mot massproduktion och kommersialisering. Med hjälp av dess egenskaper är det möjligt att förstärka andra material, exempelvis genom ökad värmeledningsförmåga eller förbättrat rostskydd.

  Idag finns det svenska strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen som sett över 220 organisationer inom 200 projekt utveckla grafen. På Europanivå har Graphene Flagship, med en budget på 1 miljard Euro, givit medvind i branschen i ett decennium. Och nu ser vi en svensk marknad där storföretag samarbetar med start-ups för ett genombrott som stärker svenskt näringsliv.

  Här är sändningen där Jon Wingborg från SIO Grafen och Chalmers Industriteknik förklarar nuläge och möjligheter kring grafen. Med sig har han Erik Khranovskyy, CEO på ett av deeptechföretagen inom området, Grafren. Grafren utvecklar och kommersialiserar grafenbaserande produkter. De har världsunik teknik för integrering av grafen i textilier och kompositmaterial, vilket ger materialen nya avancerade egenskaper.

  Arrangeras av: Chalmers

  Medverkande: Jon Wingborg, Outreach Manager, SIO Grafen Erik Khranovskyy, CEO, Grafren

 • 11.30–12.00 The Need for Speed – från forskning till framgång i företag med Produktion 2030

  Även digitalt

  Produktion2030 är innovationsprogrammet som gett effekter i hela Sverige under mer än tio år. Hur kan företag öka konkurrenskraften med mer innovation i produktionen? Vi pratar om nya sätt att snabbare hjälpa kunder på ett hållbart sätt, tack vare samarbete mellan industrin, universiteten, instituten och staten!

  Arrangeras av: Produktion2030, Teknikföretagen

  Medverkande: Johan Stahre, Professor, Chalmers Anna Syberfeldt, Professor, Högskolan Skövde Anna Bird, VD, Mälardalens Industrial Technology Center

Teman Science Week 2024

Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny
cross