Tema:

KTH Leandagen

Vad krävs för att forma en framgångsrik och hållbar verksamhet i dagens snabbföränderliga värld? Ta del av inspirerande exempel och insikter från AstraZeneca, Scania och små- och medelstora företag som Huddig AB och Klippan Safety AB. Utforska hur dessa företag navigerar genom utmaningar och skapar robusta, hållbara resultat genom systematiskt förbättringsarbete.


Bengt Savén
Adj. Professor i hållbart ledarskap och systematisk förbättring, KTH
Andreas Bohlin
Coach och ledarskapsspecialist, KTH Leancentrum
Malin Pops Runsten
Projektledare och hållbarhetsspecialist, KTH Leancentrum
Sara Linderson
verksamhetsutvecklare/ industridoktorand, AstraZeneca Sweden Operations
Zhir Karem
verksamhetsutvecklare/processingenjör, AstraZeneca Sweden Operations
Ricky Carlsson
Head of dept, Scania Group
John Larsson
Global SPS Office, Scania Group
Maria Thurin
Eftermarknadschef, Huddig AB
Malin Pettersson
Inköps- och logistikchef, Huddig AB
Louise Persson
Quality and Environmental Engineer Klippan Safety AB
Peter Smedberg
Head of Quality and Environment, Klippan Safety AB
Johanna Wallin
Head of Environmental Sustainability Operations, Volvo Construction Equipment
Greta Braun
Doktorand, Produktionssystem, industri- och materialvetenskap, Chalmers
Thea Staxhammar
student, Plan International Sveriges ungdomsråd
Sasha Shahbazi
Projektledare SuPr, Södertälje Science Park

Dagen startar med hur AstraZeneca jobbar med innovativa cirkulära projekt samtidigt som de bygger in cirkulära principer i befintlig struktur för förbättringar. Sedan berättar Scania hur deras produktion och logistik gör sig redo för framtida utmaningar genom att jobba med grunderna i deras produktionssystem såsom exempelvis standardisering. Därefter delar Huddig AB och Klippan Safety AB med sig av sina erfarenheter kring hur systematiskt förbättringsarbete genererar robustare verksamheter med nya inslag i affärsstrategin.

På eftermiddagen möter vi först Volvo CE, årets vinnare av Lean Priset, och lyssnar till hur de arbetar med att förbättringsarbete och personlig utveckling av sina medarbetare. Här är fokus på att ha kul på jobbet och sätta personbästa varje dag. Därefter fortsätter dagen med att lyfta fram vad som behövs för att bygga framtidens medarbetare och ledare under och efter den pågående omställningen i vårt samhälle. Vi avslutar dagen med en paneldebatt med experter där du som deltagare har möjlighet att ställa frågor till talarna.


Program

Temat består av en gemensam inledande keynote med efterföljande fördjupningsspår. Du väljer i anmälan vilket eller vilka spår och program du vill delta i.
 • 08.30–08.50 Vi serverar ekologisk och hållbar-frukost

 • 08.50–09.00 Välkommen och info om KTH Leancentrum

  Lokal: C1

  Arrangeras av: KTH

  Medverkande: Bengt Savén, Adj. Professor i hållbart ledarskap och systematisk förbättring, KTH Malin Pops Runsten, Projektledare och hållbarhetsspecialist, KTH Leancentrum

 • 09.00–09.30 Hur bygger vi in cirkulära principer i verksamhetsutveckling?

  Lokal: C1

  Tillverkande industrin ser många möjligheter att gå från linjära flöden av produkt och material till cirkulära flöden där mer värde genereras innan vi får ett avfall. För att lyckas behöver ledningen och medarbetarna uppdatera synen på vad som klassas som slöserier samt resurssätta viktigt förbättringsarbete. Under det här passet kommer du får höra exempel från AstraZeneca där vi jobbar med innovativa cirkulära projekt samtidigt som vi bygger in cirkulära principer i befintlig struktur för förbättringar.

  Arrangeras av: KTH

  Medverkande: Sara Linderson, verksamhetsutvecklare/industridoktorand, AstraZeneca Sweden Operations Zhir Karem, verksamhetsutvecklare/processingenjör, AstraZeneca Sweden Operations

 • 09.35–10.05 Hur grunderna i Scania Production System, SPS, gör oss resilienta och redo för digitala och cirkulära förbättringar!

  Lokal: C1

  Omställningen till hållbar produktion och osäkerheterna i vår omgivning ställer höga krav på hur industriföretag utvecklar sina processer och organiserar sig. Scanias produktion och logistik är inte undantaget. Hur jobbar Scania med sitt välkända produktionssystem SPS för att möta utmaningarna att bli hållbara, cirkulära och bygga resiliens? Möt några av de som jobbar med att utveckla Scanias Produktionssystem för en inblick i hur SPS gör Scanias produktion och logistik redo för framtida utmaningar!

  Arrangeras av: KTH

  Medverkande: Ricky Carlsson, Head of dept., Scania Group John Larsson, Global SPS Office, Scania Group

 • 10.05–10.25 Mingel och fikapaus

 • 10.25–11.30 Goda exempel på systematiskt förbättringsarbete

  Lokal: C1

  Dyk in i två företagsberättelser! Här delas insikter om hur du kan gå från utbildning till handling. Det blir en öppenhjärtig diskussion om hur det är att implementera hållbarhetslösningar i befintliga verksamheter med konkreta exempel på förändringsledning, cirkulära processer, medarbetarengagemang och framtidens innovationer.

  Arrangeras av: KTH

  Medverkande: Maria Thurin, Eftermarknadschef, Huddig AB Malin Pettersson, Inköps- och logistikchef, Huddig AB Louise Persson, Quality and Environmental Engineer, Klippan Safety AB Peter Smedberg, Head of Quality and Environment, Klippan Safety AB

 • 11.30–12.10 Lunch

 • 12.10–12.40 Lagarbete och involvering som drivkraft för hållbar produktion

  Lokal: C1

  Volvo Construction Equipment har stora ambitioner inom klimat- och hållbarhetsarbetet och vi är mitt i en omställningsresa. Klimat- och hållbarhetsarbetet är inte en fråga som bara berör specialister. För att möta ambitioner, kommande krav och skapa resiliens i arbetet behöver alla vara med.

  Arrangeras av: KTH

  Medverkande: Johanna Wallin, Head of Environmental Sustainability Operations, Volvo Construction Equipment

 • 12.45–13.00 Hur bygger vi framtidens medarbetare?

  Lokal: C1

  Hur kan Deep Tech optimera framtidens industriella landskap och förstärka arbetskraftens kapacitet? Deep Tech är mer än bara förändring – det är en förbättring av arbetsmetoder, med målet att stärka, inte ersätta, mänskliga förmågor. Hur realiseras detta och hur knyter det an till Industri 5.0?

  Greta Braun, Doktorand, Produktionssystem, industri- och materialvetenskap, Chalmers går igenom hur implementeringen av Deep Tech kan revolutionera produktionsprocesser och skapa en framtid där teknologi och mänsklig arbetskraft samverkar för ökad effektivitet och innovation.

  Arrangeras av: KTH

  Medverkande: Greta Braun, Doktorand, Produktionssystem, industri- och materialvetenskap, Chalmers

 • 13.05–13.20 Framtidens ledare - ungas roll i arbetsliv och politik

  Lokal: C1

  Dagens unga betraktas som de blivande ledarna, det är av yttersta vikt att de redan idag ges möjlighet att påverka och forma den samtid de lever i. Hur kan vi säkerställa att deras kompetens och engagemang tas till vara? Thea Staxhammar delar erfarenheter från Girls Takeover-initiativet, där unga får möjlighet att tillfälligt ta plats som ledare, som i hennes fall som jämställdhetsminister för en dag.

  Arrangeras av: KTH

  Medverkande: Thea Staxhammar, student, Plan International Sveriges ungdomsråd

 • 13.20–13.40 Mingel och fikapaus

 • 13.40–14.30 Behärska både Lean och Agilt ledarskap

  Lokal: C1

  Andreas Bohlin & Bengt Savén ger perspektiv på likheter och skillnader mellan Lean och Agile samt hur detta påverkar de ledarbidrag som chefer och projektledare bör kunna behärska. Nyckelord i deras betraktelse är förutsägbarhet, flexibilitet och standard.

  Arrangeras av: KTH

  Medverkande: Andreas Bohlin, Coach och ledarsskapsspecialist, KTH Leancentrum Bengt Savén, Adj. Professor i hållbart ledarskap och systematisk förbättring, KTH

 • 14.35–15.30 Paneldiskussion och summering

  Lokal: C1

  För att uppnå en robust verksamhet där vi samtidigt ska kunna utveckla fler cirkulära flöden krävs ett systematiskt förbättringsarbete. Dessutom behövs en tydlig strategi för att bygga både människor och rätt kompetenser för att gå i takt med utvecklingen. Panelmedlemmarna ger oss kunskap och verktyg för att lyckas.

  Arrangeras av: KTH

  Medverkande: Bengt Savén, Adj. Professor i hållbart ledarskap och systematisk förbättring, KTH Greta Braun, Doktorand, Produktionssystem, industri- och materialvetenskap, Chalmers John Larsson, Global SPS Office, Scania Group Sara Linderson, Verksamhetsutvecklare/industridoktorand, AstraZeneca Sweden Operations Sasha Shahbazi, Projektledare, Södertälje Science Park

Teman Science Week 2024

Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny
cross