Tema:

Grand Opening: industrinationen Sverige i framtiden

Under Grand Opening 2024 kastar vi ljus på Sveriges framtida roll inom industrin och innovation. Hur kan industrin vara en motor för omställning och hur ser framtiden ut?


Tis 30 jan
10.00-12.00
Grand Opening sänds digitalt. Deltagande på plats är reserverat för specialinbjudna.
Svante Axelsson
Nationell samordnare, Fosilfritt Sverige
Marcus Holm
Executive Vice President, Production & Logistics, Scania
Per Alfredsson
VD, AstraZeneca AB
Elisabeth Backteman
Generaldirektör, Tillväxtverket
Aida Hadžialić (S)
Finansregionråd, Region Stockholm
Boel Godner (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun
Krim Talia
VD, Sting
Anders Söderholm
Rektor, KTH
Martin Hellström
Rektor, Mälardalens universitet
Kristina Sundin Jonsson
Kommundirektör, Skellefteå kommun
Lars-Henrik Jörnving
Ordförande, Södertälje Science Park
Robert Kingfors
VD, Södertälje Science Park AB
Thomas Frostberg
Moderator

Industrin bidrar med ett betydande exportvärde och har en avgörande roll för svensk välfärd. Hållbar produktion är därmed kritiskt för svensk industris framtida konkurrenskraft och omställning, där även små och medelstora tillverkningsföretag spelar en viktig roll.

Ledande förespråkare från olika sektorer - storföretag, innovationsbolag, den politiska sfären, forskning och myndigheter ger sina perspektiv gällande industrins betydelse för Sveriges framtid. Diskussionen kretsar kring hur vår position i frontlinjen kan behållas, inte bara genom regler och krav utan också genom andra effektiva vägar för att driva innovation och utveckling. Framåt är kompetensförsörjningen avgörande. Formen för vårt utbildningssystem diskuteras, samt vilka förändringar som krävs för att skapa en passande miljö för nuvarande och kommande generationers lärande och utveckling.

Innehåll

 • Industrin visar vägen, vem vågar följa med?
  Svante Axelsson, Nationell samordnare Fossilfritt Sverige, inledningstalar.
 • Industrin driver omställningen – hur ser framtiden ut och vad behövs för att öka takten?
  Scania, AstraZeneca och Tillväxtverket
 • Stockholm som motor för svensk innovation och utveckling – hur behåller vi ledartröjan?
  Region Stockholm, Södertälje kommun och STING
 • Vad är det för utbildning vi behöver och vill ha i Sverige? Hur ser framtidens utbildningssystem ut?
  KTH, Mälardalens universitet MDU och Skellefteå Universities Alliance

Du har möjlighet att följa Grand Opening digitalt. Evenemanget kommer endast att vara tillgängligt för specialinbjudna på plats, eftersom antalet platser är begränsat. Grand Opening börjar med kaffe kl. 09.30 avslutas med en gemensam lunch kl. 12.00-13.00 för specialinbjudna.


Program

Temat består av en gemensam inledande keynote med efterföljande fördjupningsspår. Du väljer i anmälan vilket eller vilka spår och program du vill delta i.

Teman Science Week 2024

Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny
cross