Tema:

Fokus på Södertälje

Södertälje är på en resa mot en hållbar framtid. Välkommen att lära dig mer om vinterodling, framtidsspaningar om energimarknaden och hör om hur staden planeras att utvecklas framåt. Dessutom delas det årliga hållbarhetspriset ut.


Tis 30 jan
15.30-20.00
Även digitala sändningar
Hanna Klingborg
Ordförande Hållbarhetsutskottet, Södertälje kommun
Robert Tingvall
VD, Söderenergi
Henrik Näsström
Marknadschef, Varberg Energi
Andreas Pålsson
Stadsarkitekt, Södertälje kommun
Emma Tibblin
Stadsantikvarie, Södertälje kommun
Anton Spets
Statsträdgårdsmästare, Borås stad
Lova Mattsson Kjellqvist
Landskapsarkitekt, Södertälje kommun
Heli Rosendahl
Översiktsplanerare Södertälje kommun
Åsa Dahlin
Enhetschef Strategi Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun
Johannes Wätterbäck
Odlingsinspiratör och författare, driver bloggen "Farbror Grön"
Anders Björklin
Försäljning och Marknadschef Telge Nät

På årets Science Week är vi extra glada att kunna erbjuda ett program för alla som har intresse för frågor som hållbarhet, energimarknad och stadsutveckling.


Program

Temat består av en gemensam inledande keynote med efterföljande fördjupningsspår. Du väljer i anmälan vilket eller vilka spår och program du vill delta i.

Program

 • 15.00–15.45 Lokalproducerad fjärrvärme möjliggör för elen

  Lokal: Gamla fiket

  Hur säkrar vi framtidens energiförsörjning? Elektrifieringen av samhället är en nödvändighet för att minska klimatförändringarna. Men hur ska vi möta behovet av värme och el i ett elektrifierat samhälle? Och hur samverkar vi lokalt för att nå våra mål? Hör om utmaningar och ta del av lösningarna. Målet är ett modernt och hållbart el- och värmesystem.

  Arrangeras av: Söderenergi, Telge, Telge Nät

  Medverkande: Robert Tingvall, VD, Söderenergi Anders Björklin , Försäljning och Marknadschef, Telge Nät

 • 15.45–16.30 Spaningar om framtidens energimarknad

  Föreläsning Lokal: Gamla fiket

  Gästtalare Henrik Näsström från Varberg Energi ger ett omvärlds- och framtidsperspektiv på energimarknaden. Är energilagring, batterilösningar, flexavtal rätt väg att gå och hur ser det ut i omvärlden?

  Arrangeras av: Telge Nät, Varberg Energi

  Medverkande: Henrik Näsström, Varberg Energi

 • 16.00–17.00 Hållbarhetspriset

  Lokal: Öppna ytan

  Vem vinner 2023 års hållbarhetspris? Varje år delar Södertälje kommun ut ett hållbarhetspris till en person, ett företag eller en förening som jobbar aktivt med hållbar utveckling. Välkommen till årets prisutdelning, då hållbarhetsutskottets ordförande Hanna Klingborg delar ut pris till 2023 års vinnare, och efterföljande hållbarhetsmingel, då du har chansen att byta erfarenheter och knyta kontakter med andra hållbarhetsintresserade i Södertälje. Alla deltagare bjuds på vegetarisk plockmat och alkoholfritt bubbel. Det är begränsat med platser.

  Arrangeras av: Södertälje kommun

 • 16.30–16.50 Lunakvarteret och stadskärnans utveckling i Södertälje

  Panelsamtal Lokal: BlackBox Även digitalt

  Dialog med stadsarkitekt, stadsantikvarie och översiktsplanerare. Mycket är på gång i Södertäljes stadskärna de närmaste åren. Bland annat en spännande arkitekttävling om Lunakvarterets utveckling. Stadsarkitekt Andreas Pålsson berättar om aktuella projekt i stadskärnan. Översiktsplanerare Heli Rosendahl berättar om framtidstankar för staden och hela kommunen. Stadsantikvarie Emma Tibblin beskriver hur de kulturhistoriska värdena kan tas om hand när stadskärnan växer. Välkommen till en dialog om Södertälje stadsutveckling. 

  Arrangeras av: Södertälje kommun

  Medverkande: Andreas Pålsson, Stadsarkitekt, Södertälje kommun Emma Tibblin, Stadsantikvarie, Södertälje kommun Heli Rosendah, Översiktsplanerare, Södertälje kommun

 • 17.00–17.30 Dialog om nya stadsparker och grön stadsutveckling

  Panelsamtal Lokal: Öppna ytan

  Grön stadsutveckling – hur kan vi tänka nytt i Södertälje? Att både människor och natur ska må bra i framtidens städer är en global och lokal hållbarhets-utmaning. Södertälje har höga natur- och kulturvärden. Samhällsbyggandet ska bidra till en social sammanhållning, biologisk mångfald och god folkhälsa. Samtidigt finns det utmaningar när det gäller klimatförändringar och luftkvalitet som kräver grön innovationskraft i utvecklingen av våra; parker, torg, gator, lekplatser, skolgårdar och strandpromenader. Lyssna till ett panelsamtal men inspiration från utvecklingen av en ny prisbelönt stadspark i Borås samt en ny stadspark i Södertälje.

  Arrangeras av: Södertälje kommun

  Medverkande: Anton Spets, Stadsträdgårdsmästare, Borås stad Lova Mattsson Kjellqvist, Landskapsarkitekt, Södertälje kommun Åsa Dahlin, Enhetschef Strategi Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun

 • 17.30–18.00 Mingel med förtäring

  Lokal: Öppna ytan

  Arrangeras av: Södertälje kommun

 • 18.00–20.00 Vinterodling med Farbror Grön

  Föreläsning Lokal: Öppna ytan

  Visste du att det går att så nästan allt i kallväxthuset? Istället för att hålla på med hundratals krukor inomhus som kräver både stor yta, skötsel och avhärdning så kan du odla mycket kallt. Johannes Wätterbäck, också känd som Farbror Grön, och hans partner Theres Lundén sår 95% av alla sina växter kallt. Resultatet är minimalt med tillförd energi samt stora skördar och stor blomsterfägring. Föreläsningens fokus ligger på grönsakerna, men det kommer finnas tid för frågor.

  Johannes Wärrerbäck och Theres Lundén har gett ut boken "Odla kallt : så och skörda året runt - grönsaker, sommarblommor, perenner" och kommer nu till Södertälje för att berätta mer om detta praktiska och intressanta sätt att odla. Under kvällen berättar Johannes Wätterbäck vilka växter som är lämpliga för kallsådd, när på året det är dags samt alla knep för att det ska fungera. Välkommen in i denna kalla och enkla värld! Och välkommen att tillsammans med andra odlingsintresserade, grannar och nya bekanta, starta säsongens odlande.

  Arrangeras av: Södertälje kommun

  Medverkande: Johannes Wätterbäck och Therese Lundén, Odlingsinspiratörer och författare, driver bloggen "Farbror Grön"

Teman Science Week 2024

Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny
cross