Tema:

Motståndskraftig kompetensförsörjning

En stor kompetensbrist råder i Sverige. För att skapa en konkurrenskraftig industrination med hållbara och robusta företag krävs en balanserad arbetskraft, både vad gäller antal och kompetens. Hur formar vi framtidens utbildningssystem och hur sätter vi människan i centrum?


Ons 31 jan
08:30-16:30
Även digitala sändningar

Utvalda medverkande

Mostafa Toweny
Acting Head of E-mobility Project, MS Chassis Truck Assembly, Scania
Anna Buckhöj
Learning Lead, Scania Academy
Niklas Laninge
Psykolog, Nordic Behaviour Group
Elof Hansjons (S)
Utbildningsnämndens ordförande, Södertälje Kommun
Maria Frithz Warg (M)
Näringslivsnämndens ordförande, Södertälje
Jenny Landernäs (M)
Vice Ordförande, Mälardalsrådets styrelse
Åsa Lothigius
Regional Learning & Development Lead, AstraZeneca
Magnus Wiktorsson
Professor, KTH
Greta Braun
Doktorand, Chalmers tekniska högskola
Jessica Sjönell
Head of Education Policy, IKEM
Josefin Larsson
Utredare, IF Metall
Bengt Wittgren
PhD, KTH
Maria Lillström Stenroos
Project Lead HR, R4E, AstraZeneca
Åsa Manelius
Global Supply Chain & Strategy, AstraZeneca
Camilla Georgsson
Enhetschef kompetensförsörjning, Teknikföretagen
Marcus Angelin
Forskningsingenjör, Föreståndare, Vetenskapens Hus
Anna Olshäll
Manager External Cooperation and Strategic Projects, Scania Group
Freja Annamatz
Kommunikationschef, AstraZeneca
Fayyad Assali
Verksamhetschef, Mentor Sverige
Magnus Wallerå
Generaldirektör, Myndigheten för Yrkeshögskolan
Pia Olsson
Utbildningschef & Ordförande, Yrkeshögskoleförbundet, TUC
Pär Lager
Oberoende expert, Försvarsmakten
Thomas Westerlund
Head of People and Culture Production & Logistics, Scania
Robert Malmberg
Head of Manufacturing, AstraZeneca
Noor Gharib
Grundskolelärare åk 7-9 Hovsjöskolan

Oavsett om vi diskuterar skill-gaps, hur vi kan dra nytta av de snabba framstegen inom artificiell intelligens eller hur yrkeshögskoleutbildningar behöver utvecklas, är det tydligt att det kommer krävas omfattande beteendeförändringar hos både vuxna och ungdomar. Under dagen kommer vi bland annat att göra spännande nedslag i hur man stärker utbildningen för vuxna, ungas syn på utbildningssystemet och hur den svenska STEM-strategin (Science, technology, engineering, and mathematics) behöver utvecklas.


Program

Temat består av en gemensam inledande keynote med efterföljande fördjupningsspår. Du väljer i anmälan vilket eller vilka spår och program du vill delta i.

Program

Dagen är indelad i ett förmiddags- och ett eftermiddagspass. Förmiddagspasset sänds även digitalt.

 • 07.45–08.30 Frukost

  Vi bjuder på frukost!

 • 08.30–08.45 Accelerera skiftet mot hållbarhet med beteendevetenskap

  Keynote Lokal: BlackBox Även digitalt

  Psykolog Niklas Laninge ger oss in inblick i beteendeförändringens roll inom hållbarhet och felen de flesta organisationer gör när de försöker påverka beteenden.

  Arrangeras av: Södertälje Science Park

  Medverkande: Niklas Laninge, Psykolog, Nordic Behaviour Group

 • 08.45–08.55 Så kan vi få fler yrkesutbildade i Sverige

  Keynote Lokal: BlackBox Även digitalt

  När inte tillräckligt många unga utbildar sig till "rätt" yrken behöver Sverige bli bättre på att utbilda vuxna till de jobb som faktiskt finns på arbetsmarknaden. En kommande Yrkesvuxutredning, planerad att presenteras i sin helhet i slutet av februari 2024, tar sikte på att adressera denna utmaning. Elof Hansjons, som ansvarar för regeringsuppdraget, ger oss redan nu en försmak av rapporten. Även om den fullständiga rapporten förväntas publiceras i februari 2024, kommer det att göras en kort presentation under Science Week. Denna presentation kommer att ge en snabb översikt över de frågor som Yrkesvuxutredningen har fokuserat på för att förstärka den svenska yrkesutbildningen för vuxna.

  Arrangeras av: Södertälje kommun

  Medverkande: Elof Hansjons, Utbildningsnämndens ordförande, Södertälje kommun

 • 08.55–09.10 Hur löser vi kompetensfrågan?

  Panelsamtal Lokal: BlackBox Även digitalt

  Lydia Capolicchio modererar en panel som reflekterar utifrån de stora frågeställningarna: vad är viktigast när det kommer till att lösa kompetensfrågan för att skapa en hållbar, robust svensk industri? Hur sätter vi människan i centrum? Vilka beteenden måste förändras? Vilken typ av samarbeten behövs för att möta behoven?

  Arrangeras av: Södertälje Science Park

  Medverkande: Niclas Laninge, Psykolog Maria Frithz Warg (M), Näringslivsnämndens ordförande Södertälje Jenny Landernäs (M), Region Västmanland, vice ordförande Mälardalsrådets styrelse Åsa Lothigius , Regional Learning & Development Lead, AstraZeneca Thomas Westerlund, Head of People and Culture Production and Logistics, Scania

 • 09.10–09.30 Skill gaps, AI och klimathot. Hur kan vi gå helskinnade ur detta?

  Föreläsning Lokal: BlackBox Även digitalt

  Kunskaper och förmågor behöver utvecklas för att dra nytta av den snabba teknik- och AI-utvecklingen, och även bidra till lösningar på ett allt större klimathot. Inom den tillverkande industrin finns det ett behov av att beskriva och möta detta ”skill gap” rörande kunskaper och förmågor. Vi behöver flexibla strukturer och program som fångar upp den mest aktuella kunskapen och kontinuerligt för över den till de som behöver den. Vid detta seminarium får ni möta professor Magnus Wiktorsson som under många år varit engagerad i kunskapsöverförings-program mellan akademi och industri i ett samtal med forskaren Greta Braun som undersökt utmaningar och lösningar för att hantera detta "skill gap".

  Arrangeras av: Chalmers, KTH

  Medverkande: Magnus Wiktorsson, Professor, KTH Greta Braun, Doktorand, produktionssystem, industri- och materialvetenskap, Chalmers

 • 10.00–10.30 Så ger livslångt lärande attraktiva jobb i framtidens läkemedelsfabrik​

  Panelsamtal Lokal: BlackBox Även digitalt

  Den snabba teknologiska utvecklingen med digitalisering och automatisering är i grunden väldigt positiv. I läkemedelsindustrin innebär den i förlängningen att nya läkemedel kan utvecklas mer effektivt – och därmed snabbare nå patienten. Men utvecklingen innebär också utmaningar, när det ställs krav på nya kompetenser och andra befintliga kompetenser blir mindre attraktiva. Hur möter vi denna kompetensutmaning i läkemedelsindustrin – där vi både anammar en utveckling som ökar tillgången till läkemedel och samtidigt säkerställer att vi skapar en inkluderande och hållbar arbetsmarknad?

  Den frågan ställer vi oss i detta panelsamtal, och vi välkomnar alla aktörer på arbetsmarknaden att vara med och formulera svaret.

  Arrangeras av: AstraZeneca

  Medverkande: Åsa Lothigius, moderator, Regional Learning & Development Lead, AstraZeneca Jessica Sjönell, Ansvarig utbildningspolitiker, IKEM Josefine Larsson, Utredare med ansvar för kompetensfrågor, IF Metall Bengt Wittgren, PhD, Universitetsadjunkt, KTH Maria Lillström Stenroos, Projektledare HR, R4E, AstraZeneca Åsa Manelius, Therapy Area Lead, Global Supply Chain & Strategy, AstraZeneca

 • 10.30–11.00 Dags för verkstad! Vad ska ingå i en svensk STEM-strategi?

  Panelsamtal Lokal: BlackBox Även digitalt

  Hela 8 av 10 svenska teknikföretag har brist på kompetens inom minst ett område. Mer kompetens inom rätt områden behövs för att teknikindustrin ska kunna fortsätta driva den gröna och digitala omställningen och för att Sveriges konkurrenskraft ska stå sig internationellt. Regeringen har nu utlovat en nationell strategi för att fler ska välja och genomföra utbildningar inom STEM – Science, Technology, Engineering, and Mathematics och det är dags att gå från idéer till verkstad. Hur ska strategin se ut och vilka perspektiv måste med för att målen ska mötas?

  Arrangeras av: Teknikföretagen

  Medverkande: Marcus Angelin, Forskningsingenjör och föreståndare Vetenskapens hus Frida Müller, Chef för Employer Branding Sweden, Scania Camilla Georgsson, Enhetschef kompetensförsörjning, Teknikföretagen

 • 11.20–12.00 Workshop handledd av psykolog Niklas Laninge

  Workshop Lokal: Öppna ytan

  Vad är viktigt att tänka på när det kommer till att driva beteendeförändringar? Vi tittar på metoder för att förstå vad som hindrar just din målgrupp att ändra sina beteenden. Utifrån gemensamma diskussioner och arbete i smågrupper fokuserar vi på att lära oss se utmaningar som just beteenden. Vi tittar också på ett verktyg som kan hjälpa dig att analysera din egna målgrupp och de hinder just du stöter på. Här sätter vi människan i Centrum.

 • 12.00–13.00 Lunch

 • 13.00–13.50 Kompetensladdningen - framgång med Lärande kultur

  Workshop Lokal: Öppna ytan

  Scanias projektledare berättar om Kompetensladdningen, en storsatsning där anställda på Scania Chassi haft möjlighet att skaffa sig ny kompetens och dessutom arbetat med att utveckla en lärande kultur som ett sätt att möta ständiga förändringar. Projektet genomfördes under ett produktionsstopp på 18 veckor då en total ombyggnation genomfördes, med målet att ha en produktionslina för elektriska lastbilar klar för start i oktober 2023 - den första i sitt slag.
  "Vi är i vårt största skifte någonsin, vilket också innebär spännande och utvecklande tider för våra medarbetare. Det här vill vi gärna berätta om och delge vad vi tror behövs för att klara transformationen."

  Arrangeras av: Scania

  Medverkande: Mostafa Toweny, Acting Head of E-mobility Project, MS Chassis Truck Assembly, Scania Anna Buckhöj , Learning Lead, Scania Academy

 • 14.05–14.25 De unga – representanterna för framtiden

  Föreläsning Lokal: Öppna ytan

  Utifrån genomförda undersökningar samtalar representanter från Teknikföretagen och Vetenskapens Hus med studenter kring ungdomars attityder mot olika utbildningar. Vikten av utbildning, jämställdhet och ungas inflytande i politiken står också på agendan.

  Arrangeras av: Teknikföretagen, Vetenskapens Hus

  Medverkande: Camilla Georgsson, Teknikföretagen Marcus Angelin, Vetenskapens Hus och unga representater

 • 14.25–14.45 Engagemang och stöd i lokalsamhället – så arbetar AstraZeneca och Mentor Sverige tillsammans i Södertälje

  Föreläsning Lokal: Öppna ytan

  Idag saknar många ungdomar förebilder vilket påverkar deras självförtroende och tillit till sin framtid. Under 2023 har AstraZeneca startat ett pilotprojekt tillsammans med Mentor Sverige där målet är att stödja och inspirera ungdomar i nionde klass genom vardagliga samtal med vuxna om framtids-funderingar och möjligheter. Partnerskapet ingår i AstraZenecas globala initiativ Young Health Program (YHP) som syftar till att stärka ungdomars fysiska och psykiska hälsa och är en del av AstraZenecas ambitioner att stärka intresset för naturvetenskapliga ämnen.

  Arrangeras av: AstraZeneca

  Medverkande: Freja Annamatz, Kommunikationschef, AstraZeneca Fayyad Assali, Verksamhetschef, Mentor Sverige Noor Gharib, Grundskolelärare åk 7-9, Hovsjöskolan

 • 15.00–15.45 Hur kan yrkeshögskolans genom utbildning och kompetensförsörjning skapa motståndskraft för samhället?

  Panelsamtal Lokal: Öppna ytan

  Genom Yrkeshögskola och utbildning kan vi bryta negativa mönster och skapa hopp för framtiden.

  Vi angriper frågan utifrån tre perspektiv; Organisationens – hur kan utbildningar som ges inom YH ge organisationen den kompetens den behöver för att klara sin utveckling och på så sätt skapa en säker och motståndskraftig organisation? Individens – hur kan man genom kunskap skaffa sig en försörjning och skapa motståndskraft mot yttre påverkan i olika skepnader? Samhällets – hur skapar vi motståndskraft genom tryggade skatteintäkter i form av utbildade medborgare som i sin tur för vidare goda vanor till sina barn och även tryggar utbildningar som ligger inom Yrkeshögskolan inriktade mot ex vård, omsorg och behandling?

  Arrangeras av: YHSL

  Medverkande: Magnus Wallerå, Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan Pia Olsson, Utbildningschef samt ordförande Yrkeshögskoleförbundet, TUC yrkeshögskola Pär Lager , Oberoende expert, Försvarsmakten Robert Malmberg, Head of Manufacturing, AstraZeneca Thomas Westerlund, Head of People & Culture Production and Logistics, Scania

 • 15.45–16.15 Avslut & mingel

Teman Science Week 2024

Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny
cross