Tema:

Hållbar livsmedelsproduktion och ett robust samhälle

Hur kan vi säkerställa en livsmedelsförsörjning som är både hållbar och motståndskraftig i ljuset av pågående kriser och klimatförändringar? Vi undersöker nyckelrollen som offentlig sektor spelar på olika nivåer – nationell, regional och lokal – för att främja efterfrågan på svenska och hållbart producerade livsmedel.


Ons 31 jan
12.00-14:00
Även digitala sändningar
Erik Lagersten
Särskild utredare Civil beredskap – RO/Kommendör
Marianne Backrud Hagberg
Ordförande, Kost & Näring
Linus Källander
Grönsaksproducent Bonden på Södertuna/Rheum ek förening
Roberto Rufo Gonzalez
Grundare Consupedia
Sara Seing
Kostchef, Södertälje kommun
Birgitta Carlsson
Ledamot i regionstyrelsen, LRF Mälardalen
Britta Ekman
Enhetschef, Enheten för hållbar livsmedelskonsumption, Livsmedelsverket

För att främja hållbarhet och resiliens inom livsmedelssektorn behöver vi omforma synen på hållbarhet och skapa en efterfrågan som stödjer svenska livsmedelsföretag. Offentlig sektor spelar en betydande roll på nationell, regional och lokal nivå genom att köpa in svenska och hållbart producerade livsmedel. Detta bidrar till att öka motståndskraften mot eventuell livsmedelsbrist under olika kriser och pågående klimatförändringar.

Vi behöver skapa en efterfrågan och prioritera inköp som ger svenska livsmedelsföretag möjlighet att utvecklas på ett hållbart sätt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt – både inom primärproduktion och i efterföljande led. Hur kan vi uppnå detta?


Program

Temat består av en gemensam inledande keynote med efterföljande fördjupningsspår. Du väljer i anmälan vilket eller vilka spår och program du vill delta i.

Program

 • 12.00–13.00 Lunch med robusta och hållbara råvaror

 • 13.00–13.30 Hållbar livsmedelsproduktion och ett robust samhälle

  Keynote Lokal: BlackBox Även digitalt

  För att främja hållbarhet och resiliens inom livsmedelssektorn behöver vi omforma synen på hållbarhet och skapa en efterfrågan som stödjer svenska livsmedelsföretag. Offentlig sektor spelar en betydande roll på nationell, regional och lokal nivå genom att köpa in svenska och hållbart producerade livsmedel. Detta bidrar till att öka motståndskraften mot eventuell livsmedelsbrist under olika kriser och pågående klimatförändringar. Vi behöver skapa en efterfrågan och prioritera inköp som ger svenska livsmedelsföretag möjlighet att utvecklas på ett hållbart sätt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt – både inom primärproduktion och i efterföljande led. Hur kan vi uppnå detta?

  Arrangeras av: MatLust Utvecklingsnod

  Medverkande: Erik Lagersten, Särskild utredare civil beredskap – RO/Kommendör Marianne Backrud Hagberg, ordförande, Kost & Näring Linus Källander, Grönsaksproducent Bonden på Södertuna/Rheum ek förening Birgitta Carlsson, Ledamot i regionstyrelsen, LRF Mälardalen Britta Ekman, Enhetschef, Enheten för hållbar livsmedelskonsumtion, Livsmedelsverket

 • 13.30–14.00 Hur hållbara är Södertälje kommuns livsmedelsinköp?

  Keynote Lokal: BlackBox Även digitalt

  Södertälje profilerar sig som en ”Hållbar matkommun”, men hur hållbar är man egentligen?  Under detta seminarium sätter Södertälje, som första kommun i Sverige, sig själva under luppen med hjälp av företaget Consupedias databas.  Företaget Consupedia som tillhandahåller information utifrån fjorton olika hållbarhetsparametrar inom områdena miljö, hälsa och rättvisa kopplat till livsmedel, har på uppdrag av Södertälje kommun analyserat kommunens livsmedelsinköp under ett års tid.  Consupedia presenterar under denna dragning sin hållbarhetsrapport  inklusive analys och förslag på förbättringar på hur Södertälje kan göra bättre upphandlingar och inköp av livsmedel i framtiden.

  Kostchef Sara Seing, Södertälje kommun möter upp med att redogöra för kommunens progressiva arbete med att vässa sina upphandlingar och samtidigt bidra med uppbyggnaden av en lokal infrastruktur kopplat till livsmedel vilken bidrar till en god lokal livsmedelsförsörjningsförmåga.

  Arrangeras av: MatLust Utvecklingsnod

  Medverkande: Roberto Rufo Gonzalez, grundare Consupedia Sara Seing, kostchef, Södertälje kommun

Teman Science Week 2024

Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny
cross