Publicerad: 2023-12-20

Så ska Södertäljes stadskärna bli ännu mer attraktiv

Södertälje stadskärna är under omvandling. Målet är att skapa en ännu mer attraktiv plats för boende, besökare och företag. I en intervju med Andreas Pålsson, stadsarkitekt i Södertälje kommun, berättar han om några av de förändringar som vi kan förvänta oss att se i stadskärnan inom den närmsta framtiden. På Science Week 2024 kommer han bland annat prata med om Lunakvarterets utveckling.

Så ska Södertäljes stadskärna bli ännu mer attraktiv

Södertälje stadskärna är under omvandling. Målet är att skapa en ännu mer attraktiv plats för boende, besökare och företag. I en intervju med Andreas Pålsson, stadsarkitekt i Södertälje kommun, berättar han om några av de förändringar som vi kan förvänta oss att se i stadskärnan inom den närmsta framtiden. På Science Week 2024 kommer han bland annat prata med om Lunakvarterets utveckling.

2022 tillträdde Andreas Pålsson som stadsarkitekt i Södertälje kommun. Han kom till en stad där flera stora projekt genomfördes och planerades i stadskärnan.

Två av de största projekten är vid Marenplan, där det byggs ett nytt hotell och kajpromenad, och vid Lunakvarteret, där det väntas stora förändringar.

– Vi vill skapa en ännu mer trivsam och levande stadskärna, säger Andreas Pålsson.

Inom den närmsta tiden kan Södertäljeborna förvänta sig mer grönska i form av träd och andra planteringar, samt förbättrade möjligheter för cyklister.

– Vi kommer dessutom arbeta vidare med att förbättra och aktivera fler gator, stadsrum och gågatan, för att fylla dessa med upplevelser för Södertäljeborna.

Omvandlingen av Lunakvaretet

Mitt i centrala Södertälje ligger det gigantiska kvarteret Luna som idag inhyser en galleria. Enligt det senaste förslaget ska delar av gallerian rivas och kvarteret delas upp i fyra nya kvarter. Just nu pågår en arkitekttävling som ska vara klar i mars 2024. Från kommunens sida har man pratat om vikten av hög arkitektonisk kvalitet.

– Lunakvarteret är en väldigt central pusselbit i Södertäljes stadskärna. Att göra denna del mer attraktiv kommer vi väldigt långt på, fortsätter Andreas Pålsson.

På Science Week 2024 kommer Andreas Pålsson att presentera mer om Lunakvarterets förvandling. Då kommer han dessutom tillsammans med översiktsplaneraren Heli Rosendahl berätta om stadens framtid och översiktsplanering.

Hur kommer Södertäljes stadskärna se ut om 20 år?

– Jag skulle säga att stadskärnan kommer att växa sig större de närmsta 20 åren. Det handlar inte bara om att staden fysiskt kommer att växa, utan också om vad vi faktiskt uppfattar som en del av centrum. Stadskärnan har redan tagit sig över vattnet, och man skulle kunna säga att sjukhuset numera är en del av den. Det samma gäller norra delen av stadskärnan, vid Science Park och Tom Tits Experiment. Jag tror också att staden kommer närma sig vattnet, vilket kommer skapa attraktiva ytor och stråk för boende och besökare, avslutar Andreas Pålsson.

Nyfiken på Södertäljes utveckling?


Science Week består av en mängd föreläsningar, paneldiskussioner och workshops under tre dagar. Eftermiddagen 30 januari har vi samlat flera programpunkter om Södertälje.

Klicka här för att läsa mer!

Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny