Publicerad: 2024-01-08

Mentorskap ska ge fler ungdomar framtidstro

Många ungdomar står inför utmaningar när det gäller att hitta riktiga förebilder och navigera genom de komplexa besluten som formar deras framtid. Under Science Week berättar AstraZeneca om initiativet Boost4Life tillsammans med Mentor Sverige som syftar till att stötta och inspirera ungdomar i nionde klass genom samtal med vuxna om deras framtidsfunderingar och möjligheter.

Mentorskap ska ge fler ungdomar framtidstro

Många ungdomar står inför utmaningar när det gäller att hitta riktiga förebilder och navigera genom de komplexa besluten som formar deras framtid. Under Science Week berättar AstraZeneca om initiativet Boost4Life tillsammans med Mentor Sverige som syftar till att stötta och inspirera ungdomar i nionde klass genom samtal med vuxna om deras framtidsfunderingar och möjligheter.

Under 2023 har AstraZeneca startat ett pilotprojekt, Boost4Life tillsammans med Mentor Sverige som är en ideell organisation med syfte att få unga att växa, bli starka och tro på sig själva med hjälp av mentorskap. Mentor Sverige har tagit fram rapporten ”Förebildseffekten” där man kan läsa om just vikten av förebilder och närvarande vuxna för att öka ungas välbefinnande, framtidstro och bättre mående.

Genom att erbjuda ungdomar en plattform för regelbundna samtal med erfarna vuxna hoppas AstraZeneca och Mentor Sverige skapa en trygg miljö där unga kan utforska sina intressen och diskutera sina framtidsplaner. Freja Annamatz, kommunikationschef Sverige AstraZeneca, understryker programmet som en viktig del i det preventiva förebyggande arbetet när det kommer till ungas hälsa:

– Vi tror att avsaknad av förebilder och framtidstro kan påverka ungdomars välbefinnande negativt, vilket i sin tur kan leda till psykiska besvär, låg självkänsla och potentiellt orsaka olika hälsoproblem. Vi ser en betydande nytta i att arbeta tidigt och förebyggande, både för att stärka ungdomars självkänsla men också för att motivera och inspirera ungdomar att fortsätta sina studier inom naturvetenskapliga ämnen," säger Freja Annamatz.

Investering i framtidens innovatörer

Att engagera ungdomar i naturvetenskapliga ämnen är kritiskt för att säkerställa en framtid med innovativa och kompetenta ledare. Det är också viktigt för Sveriges teknologiska framsteg och inom den medicinska forskningen. I en global kontext är det nödvändigt för Sverige att förstärka kompetensen inom dessa områden för att möta framtidens utmaningar och förbli konkurrenskraftigt. Freja Annamatz poängterar vikten av att fler unga intresserar sig för naturvetenskapliga ämnen:

– I dag ser vi en generell tendens där många väljer bort naturvetenskapliga linjer och ämnen på grund av fördomar. Många uppfattar ämnena som svåra eller saknar intresse. Det är också bekymmersamt att många tjejer väljer bort det, vilket innebär förlorad kompetens. Vi är helt beroende i vår verksamhet av ingenjörer, forskare och annan kompetens inom naturvetenskap. Tillsammans med våra samarbetspartners strävar vi efter att stärka naturvetenskapliga ämnen i Sverige så att fler unga ska vilja och våga studera dessa ämnen, avslutar Freja Annamatz.

Young Health Program

Samarbetet med Mentor Sverige är en del av AstraZenecas arbete i Sverige och globalt för att investera i hälsa och förebygga ohälsa inom ramen för det globala programmet Young Health Program (YHP). Projektet som inleddes i juni 2023, omfattar fem träffar och pågår i ett läsår. Totalt är det fyra skolklasser i Hovsjöskolan i Södertälje och Utmarksskolan i Göteborg som kommer att träffa volontärer från AstraZeneca och personal från Mentor Sverige.

Träffarna kommer delvis att ske i skolan, men också genom besök till AstraZenecas anläggningar i Mölndal och Södertälje, samt träffar med andra samarbetspartners som arbetar för att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen. Effekterna av samarbetet kommer att utvärderas över tid för att se hur det påverkar ungdomarnas engagemang, motivation och självkänsla. Resultaten kan användas för att vidareutveckla och utvidga pilotprojektet.

Motståndskraftig kompetensförsörjning

Under Science Week och kompetensförsörjningstemat berättar Freja Annamatz mer om projektet tillsammans med Mentor Sverige och hur de arbetar för att stärka ungas hälsa och intresse för naturvetenskap.


Kickstarta årets hållbarhetsarbete!


Ta del av fler intessanta föreläsningar, workshops, debatter och framtidsspaningar under Science Week, här hittar du hela programmet.

Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny