Publicerad: 2023-12-15

Lars-Henrik Jörnving: "Grand Opening är ett utmärkt tillfälle att kraftsamla och utbyta tankar"

I en tid där förändringens vindar blåser, markerar årets Grand Opening en viktig plattform för att belysa och navigera genom de komplexa utmaningarna som möter den svenska industrin. Lars-Henrik Jörnving, VP på Scania, kommer att medverka.

Lars-Henrik Jörnving: "Grand Opening är ett utmärkt tillfälle att kraftsamla och utbyta tankar"

I en tid där förändringens vindar blåser, markerar årets Grand Opening en viktig plattform för att belysa och navigera genom de komplexa utmaningarna som möter den svenska industrin. Lars-Henrik Jörnving, VP på Scania, kommer att medverka.

Svensk industri är inte bara en kraft för Sveriges välstånd, sysselsättning och starka export; den går i bräschen för hållbarhetsarbetet, ofta före lagstiftning och krav. Industrin formar Sveriges framtid och hur vi visar vägen framåt. Med ett starkt internationellt varumärke och innovationskraft, både inom etablerad industri och inom startup-sektorn, är det nu viktigare än någonsin att gemensamt bevara och utveckla dessa styrkor. Men medan andra länder accelererar och storsatsar på sina innovationsekosystem så backar Sverige och befinner sig i en verklighet av minskade anslag för innovation och industriforskning.

Synpunkter på detta har inte låtit vänta på sig, nyligen kunde vi läsa i Dagens industri om Scanias uppmaning till regionen att vässa villkoren för industrin, och i Dagens Nyheter uttalade sig Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson om den ökande svårigheten att stödja startups och scaleups med närhet till forskning, vilket kommer få betydande konsekvenser för Sveriges konkurrenskraft och förmågan att utveckla nya hållbara lösningar för omställningen.

Lars-Henrik Jörnving, VP Scania och ordförande för Södertälje Science Park, utvecklar resonemanget:

– Att ta industrin för givet är riskabelt, särskilt när andra länder samlas upp bakom stora och attraktiva satsningar för företagsamhet, ny teknik och industriell utveckling. Vi måste alla bidra till en långsiktig positiv utveckling och då är det viktigt att akademi, politik och näringsliv väljer bort kortsiktiga och populistiska lösningar med särintresse i fokus och i stället skapar gemensamma och utvecklingsorienterade lösningar för en hållbar omställning med Sverige i fokus. Det är i reella samarbeten mellan det offentliga, forskningen och företagandet som vi kan skapa värde och nytta på riktigt.

Inledningen på årets Science Week

Grand Opening inleder årets Science Week 2024 och syftar till att ena och inspirera aktörer inom industrin för att gemensamt arbeta mot en hållbar och konkurrenskraftig framtid för svensk industri. Det är ett tillfälle samlas och gemensamt utforska strategier för att möta dessa utmaningar och forma en framtid där svensk industri spelar en central roll i en hållbar och konkurrenskraftig utveckling.

– Grand Opening är ett utmärkt tillfälle att kraftsamla och utbyta tankar om hur vi gemensamt kan möta dessa utmaningar och forma framtiden för svensk industri. Det är också ett forum som vill motivera och inspirera till handling, säger Lars-Henrik Jörnving

Delta digitalt

Publiken till Grand Opening är specialinbjuden, men alla som är nyfikna är välkomna att delta digitalt. Här kommer ledande förespråkare från olika sektorer- storföretag, innovationsbolag, den politiska sfären, forskning och myndigheter ge sina perspektiv på industrins betydelse för Sveriges framtid.

– Vi behöver ett öppet och tillgängligt forum för att peka på utmaningarna och diskutera lösningarna för att nå en hållbar omställning. En plats med möjlighet att adressera de svåra frågorna och tillsammans hitta vägar framåt, inte minst nu när utmaningarna är så många inom alla områden. Under Science Week vill och vågar vi både lyfta på locket där det behövs men även inspirera till möjligheter och nya samarbeten. Det är här nya tankar väcks och du som vill och är nyfiken är varmt välkommen att lyssna, avslutar Lars-Henrik Jörnving.
Kickstarta årets hållbarhetsarbete!


Science Week består av en mängd föreläsningar, paneldiskussioner och workshops under tre dagar. Programmet inleds 30 januari med Grand Opening, som sänds digitalt.

Klicka här för att anmäla dig!

Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny