SWPlay

Intervju med Nathalie Barhebréus från KPMG

Science Week 2024
Sändes: 1 feb 2024 kl. 12.10–12.20
Tema: Flygande reporter

Om programmet

Nathalie Barhebréus, KPMG, blir intervjuad på Science Week 2024 av flygande reporter Lucas Lindström.

Tillbaka till SWPlay
Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny