Tema 2023

Science Week 2023 kommer att ta avstamp i de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Nu är det bara sju år kvar - hur ligger vi till och vad behöver göras för att vi ska nå målen?

Tema 2023

Science Week 2023 kommer att ta avstamp i de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Nu är det bara sju år kvar - hur ligger vi till och vad behöver göras för att vi ska nå målen?

Science Week 2023 kommer att visa goda exempel inom hållbarhet och lyfta de områden där vi behöver hitta nya lösningar för att komma framåt.

Sverige har åtagit sig att jobba med Agenda 2030. Den består av 17 globala mål för en mer hållbar och bättre värld. Sverige ligger i framkant för att klara de globala målen, men har fortsatt ett av de största ekologiska fotavtrycken i världen.

Samtidigt har hållbarhetsmålen i Agenda 2030 blivit något som många företag säger sig jobba med. Målen är ambitiösa - det behöver de vara. Men tiden går snabbt, och nu är det bara sju år kvar till 2030. Hur ligger Sverige till? Vilka initiativ finns på plats, vad är på gång och vad saknas? Vad krävs för att Sverige ska klara målen?

På Science Week samlar vi näringsliv, akademi och offentlig sektor för att hitta gemensamma lösningar på globala utmaningar. Vi är övertygade om att samverkan är nyckeln för att klara målen.

Välkommen till Science Week 2023 1–3 februari.

Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny