Publicerad: 2024-01-22

Ingredienserna till framgångsrika företag – företagsexperten Günther Mårder delar värdefulla strategier under Science Week

I jakten på framgång och långsiktig hållbarhet står företag inför komplexa utmaningar och krav. Vad är det då som skiljer de mest framgångsrika företagen från resten? Günther Mårder, med sin omfattande erfarenhet som tidigare VD för Företagarna och som styrelseproffs, ger en försmak inför hans medverkande under Science Week på vad som kännetecknar framgångsrika företag i dagens konkurrensutsatta affärsvärld.

Ingredienserna till framgångsrika företag – företagsexperten Günther Mårder delar värdefulla strategier under Science Week

I jakten på framgång och långsiktig hållbarhet står företag inför komplexa utmaningar och krav. Vad är det då som skiljer de mest framgångsrika företagen från resten? Günther Mårder, med sin omfattande erfarenhet som tidigare VD för Företagarna och som styrelseproffs, ger en försmak inför hans medverkande under Science Week på vad som kännetecknar framgångsrika företag i dagens konkurrensutsatta affärsvärld.

Günther Mårder, nyligen avgången som VD för Företagarna, deltar under årets Science Week i flera programpunkter under temat ”Hållbara affärer”.

Han är en erkänd sparsamhetsexpert som präglat företagsvärlden med sina strategiska insikter och författat böcker som Spara pengar - 323 bästa tips och Så här blir du miljonär som företagare. Under Science Week vänder han sig direkt till företag och ger sina bästa tips och insikter kring vad som förenar framgångsrika företag. Vi ringde upp honom och fick en liten försmak på några av de strategiska nycklar han kommer dela med sig av under evenemanget.

Kostnadsmedvetenhet som en konstant strategi

I en tid av ekonomisk osäkerhet är det kanske inte konstigt att Günther betonar vikten av en god ekonomi. Han menar att hålla kostnaderna i schack kan fungera som en konstant strategi.

– Företag som kontinuerligt vässar sina avtal och förhandlar fram bästa möjliga inköpspriser skapar en stark grund för att möta föränderliga utmaningar i den konkurrensutsatta marknaden. Konsekvent kostnadsmedvetenhet och noggrant övervägande av varje affärsbeslut är helt avgörande för deras framgång.

Ekonomin är också en nyckelfaktor för att uppnå hållbarhet.

– I hållbarhetsfrågor börjar allt med ekonomin. Företag måste vara lönsamma för att kunna bidra till förbättring och högre hållbarhetsnivåer. Genom att få koll på ekonomin kan företag frigöra resurser för att aktivt arbeta med hållbarhetsinitiativ och fokusera på områden där de kan göra verklig skillnad.

Science Week äger rum på Södertälje Science Park, 30 jan till 1 februari.

Förklara prishöjningar

Inflationen har gjort att många företag har tvingats till prishöjningar. Günther framhåller vikten av att ha en dialog med kunderna innan man genomför kostsamma förändringar. Kunden behöver förstå varför förändringar sker, särskilt om prisökningar sker hos företaget men inte hos konkurrenten.

– Jag är övertygad om att många kunder skulle vara beredda att acceptera en högre prisnivå om det diskuteras öppet och gemensamt. I de flesta branscher sker varje år förskjutningar mot ett hållbart agerande, och det blir en överlevnadsfråga. Med ökande krav på rapportering blir det tydligt var problemen finns. Företagen kommer att behöva agera snabbare i takt med att dessa rapporter blir mer påtagliga.

Lyhördhet och kundengagemang som kultur

Men allt handlar inte om ekonomi. Günther menar också att man som företagare behöver se till att kunderna får en sammanhållen helhetsupplevelse.

– Varje företag behöver noga och strategiskt besluta om aktiviteter som bidrar till företagets högre syften och mål. Varje interaktion, produkt eller tjänst bör vara en pusselbit som bidrar till att forma företagets identitet och samtidigt leverera en meningsfull och enhetlig upplevelse för kunderna.

Günther understryker också vikten av att bygga en kultur av lyhördhet gentemot kundernas önskemål.

– Att betrakta kunderna som medproducenter och involvera dem i skapandet av produkter eller tjänster skapar inte bara en produkt, utan även en upplevelse som förenar kund och varumärke på ett djupare plan, säger han. Genom att bygga nära relationer och vara uppmärksam på kundernas förväntningar skapas inte bara lojala kunder utan även en stark och hållbar affärsrelation.

– Denna kundcentrerade strategi är avgörande för att skapa en företagskultur som inte bara svarar på, utan också proaktivt anpassar sig till kundernas önskemål, avslutar han.

Anmäl dig idag!

Under Science Week kommer Günther Mårder delta i diskussioner kring företag som skapar bättre affärer med hållbarhet som konkurrensfördel.

Missa inte att anmäla dig till Science Week och hållbara affärer för ännu fler tips för dig som företag. Torsdagens program är speciellt riktat till dig som företagare, ta del av en mängd seminarier om hållbarhet, affärsnytta och digitalisering. Många av aktiviteterna är speciellt framtagna för dig som jobbar inom produktion och industri. Här hittar du hela programmet.

Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny