Publicerad: 2023-01-13

AstraZeneca på Science Week – Framtidskarriär inom hållbarhet, hållbara medarbetare och en jämlik hälso-och sjukvård

AstraZeneca på Science Week – Framtidskarriär inom hållbarhet, hållbara medarbetare och en jämlik hälso-och sjukvård

Under Science Week 2023 arrangerar eller deltar AstraZeneca i flera programpunkter. Det handlar bland annat om framtidens arbete inom hållbarhet, hållbara medarbetare, en jämlik hälso-och sjukvård och hållbar produktion. Här kan du läsa om Astra Zenecas program under Science Week och vad Nina Andrén, Campus chef, AstraZeneca och styrelseledamot Södertälje Science Park, ser mest fram emot.

Science Week 2023, som går av stapeln 1-3 februari, har över 60 programpunkter om hållbar utveckling, hållbar produktion, kompetensutveckling och stadsutveckling. – se hela programmet här.

AstraZeneca är medarrangör till Science Week och har en självklar roll även 2023. Nina Andrén, Campus chef, AstraZeneca och styrelseledamot på Södertälje Science Park, hoppas att årets program ger en inblick i AstraZenecas arbete samt inspiration till flera företag att arbeta aktivt med hållbara medarbetare för en hållbar arbetsplats.

- Årets program fokuserar på hur vi ska nå målen i Agenda 2030 och vårt bidrag inom hållbar produktion. Under Grand Opening ställer vi viktiga frågor som berör alla, hur ska vi och andra företag fortsätta arbeta för att hinna ställa om, endast sju år kvar? Det är en viktig diskussion som jag inte vill missa.

- Precis som förra året vill vi lyfta upp vikten av hållbara medarbetare. På AstraZeneca har vi människorna/medarbetarna i fokus där kompetens och välmående är viktigt för att vi ska fortsätta vara ett långsiktigt hållbart och framgångsrikt företag säger Nina Andrén.

AstraZenecas programpunkter

Onsdag 1 februari kl. 10.00 - Grand Opening
Invigningen av Science Week med fokus på Agenda 2030 och hur vi på 7 år ska nå målen. Från AstraZeneca medverkar Jim Fox, Vice President Sweden Operations & Site Lead tillsammans med representanter från bland annat Scania, AstraZeneca, KTH och Södertälje Science Park.
Läs mer och lägg till i din kalender här!

Onsdag 1 februari kl. 14.35 - Young Professionals: Framtidskarriär inom hållbarhet
Hållbarhet är ett stort begrepp som även inkluderar utveckling av medarbetare, förändringar i hur man behöver jobba framöver samt nya karriärmöjligheter. Se sändningen med Sara Lindersson från AstraZeneca som samtalar med kollegor om karriärvägar inom hållbarhet och hur man rustar för framtiden.
Läs mer och lägg till i din kalender här!

Onsdag 1 februari kl. 14.45 - Workshop Young Professionals
En workshop med tema hållbarhet och medarbetare som grundar sig på sändningen med Sara Lindersson om möjliga karriärvägar inom hållbarhet. Det blir också diskussion kring betydelsen av samverkan mellan företag och lärosäte. Samtalet presenterar flera möjligheter inom hållbarhet i framtiden.
Läs mer och lägg till i din kalender här!

Onsdag 1 februari kl. 15.15 - Hur möter vi behov och kompetens framåt
Hur kan vi hitta nya samarbetsformer och dra nytta av de kompetenser/förutsättningar som finns i Södertälje? Kom och lyssna på ett panelsamtal med AstraZeneca, Campus Telge, Mälardalens tekniska gymnasium, KTH, Scania och Södertälje Science Park som diskuterar hur kan vi som kommun, företag och gymnasie/YH/Högskola kan skapa framtidsmöjligheter.
Läs mer och lägg till i din kalender här!

Onsdag 1 februari kl. 15.45 - Inkludering och mångfald: en förutsättning för hållbara medarbetare
Klimatkrisen är vår tids största utmaning och hållbarhetsarbetet måste accelerera. AstraZeneca berättar om sin strategi inom hållbarhet och ger exempel på hur de arbetar med hållbara medarbetare, inkludering och mångfald.
Läs mer och lägg till i din kalender här!

Onsdag 1 februari kl. 16.30 - Workshop; Lärande och kompetens
Inbjudna företag från Södertälje nätverkar och diskuterar hur vi som kommun, företag och gymnasie/YH/Högskola tillsammans kan skapa framtidsmöjligheter. Förutsättningarna finns – så hur stärker företag/akademi tillsammans våra samarbeten kring kompetenser och utveckling framåt?
Läs mer och lägg till i din kalender här!


Torsdag 2 februari kl. 08:00 - Hållbar produktion – hur når vi dit?
Transformationen mot hållbar produktion är helt central för storföretag och genom hela värdekedjan. Scania och AstraZeneca diskuterar tillsammans med KTH var vi står idag och vad vi behöver göra inom närmaste framtiden. Den svenska forsknings- och innovationsnoden för hållbar produktion, SuPr, är en unik möjlighet att ta en global ledning i att utveckla mer hållbara produktionsmetoder.
Läs mer och lägg till i din kalender här!

Torsdag 2 februari kl. 11.00 - Hållbar produktion - hur går vi från ord till handling?
Denna programpunkt är indelad i tre delar där AstraZeneca inleder med att berätta om deras strategi inom hållbarhet och hur de arbetar inom miljöskydd. De visar sedan exempel på hur de bidrar till en hållbar planet. AstraZeneca och SuPr, den nationella noden för hållbar produktion har även bjudit in företaget X Shore som har en vision om att elektrifiera båtmarknaden, de berättar om hållbar produktion i alla led. Programmet avslutas med en diskussionspanel om hur vi får fart på omställningsprocessen.
Läs mer och lägg till i din kalender här!

Torsdag 2 februari kl. 13.45 - Hur bidrar AstraZeneca till mer jämlik hälso- och sjukvård?
AstraZeneca diskuterar företagets hållbarhetsarbete inom området mer jämlik tillgång till hälso- och sjukvård. Vi får ta del av både globala och lokala initiativ kring arbetet.
Läs mer och lägg till i din kalender här!

Science Week är öppet för alla!

Ett samhällsforum om hållbarhet med över 60 kostnadsfria programpunkter om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling. Science Week arrangeras av Södertälje Science Park tillsammans med KTH, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och ett 40-tal medarrangörer. Ta del av hela programmet här.

Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny