SWPlay

Nyckelfrågor för Stockholmsregionens framtid

Science Week 2024
Sändes: 30 jan 2024 kl. 13.00–13.40
Arrangör: Södertälje Science Park

Tema: Stockholmsregionen och framtiden

Om programmet

Vi utforskar nyckelfrågor för Stockholmregionens framtid i en föränderlig värld. Hur behöver regionen utvecklas hållbart och konkurrensmässigt? Vilka beståndsdelar behöver vara på plats? Detta inkluderar tillgänglighet, infrastruktur och kompetensförsörjning.

Sedan vänder vi blicken mot konkreta exempel på hållbara framsteg. Inspirerande initiativ där samverkan mellan Scania, kommuner och företag leder till hållbara, smarta och tysta varutransporter.

Med Södertälje som utgångspunkt får vi höra om hållbara lösningar kring energi och kolinlagring, godslogistik mellan hamn, järnväg och elvägar och moderna avfallsanläggningar där avfall omvandlas till återanvändningsbara resurser.

Framtidens mobilitetslösningar ställer nya krav på stadens infrastruktur och skapar förbättrade förutsättningar för en levande stad. Scania ger en vision om hur en framtida mobilitetshub i Södertälje skulle kunna se ut efter omställningen.

Vad innebär det för staden och för utbyggnad och samverkan med elektrifierad hamn, järnväg och vägar med kreativa samverkanshubbar inom elektromobilitet?  Vad skulle det kunna ge i form av arbetstillfällen, mindre utsläpp, innovationer och framtida kunskapscenter?

Avslutningsvis leder moderator Lydia Capolicchio en diskussion kring hållbarhetsutmaningar och framgångsrika strategier.

Medverkande:

  • Staffan Ingvarsson, vd, Stockholm Business Region
  • Erik Dahlberg, Director Research & Innovation, Scania
  • Karin Medin, koncern-vd, Telge AB
  • Gustav Hemming (C) , regionråd för klimat, infrastruktur och skärgården i Region Stockholm
Tillbaka till SWPlay
Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny