SWPlay

Skill gaps, AI och klimathot. Hur kan vi gå helskinnade ur detta?

Science Week 2024
Sändes: 31 jan 2024 kl. 09.10–09.30
Arrangör: Chalmers, KTH

Tema: Kompetensförsörjning

Om programmet

Kunskaper och förmågor behöver utvecklas för att dra nytta av den snabba teknik- och AI-utvecklingen, och även bidra till lösningar på ett allt större klimathot. Inom den tillverkande industrin finns det ett behov av att beskriva och möta detta ”skill gap” rörande kunskaper och förmågor. Vi behöver flexibla strukturer och program som fångar upp den mest aktuella kunskapen och kontinuerligt för över den till de som behöver den. Vid detta seminarium får ni möta professor Magnus Wiktorsson som under många år varit engagerad i kunskapsöverförings-program mellan akademi och industri i ett samtal med forskaren Greta Braun som undersökt utmaningar och lösningar för att hantera detta "skill gap".

Medverkande:

  • Magnus Wiktorsson, Professor, KTH
  • Greta Braun, Doktorand, produktionssystem, industri- och materialvetenskap, Chalmers
Tillbaka till SWPlay
Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny