SWPlay

Så ger livslångt lärande attraktiva jobb i framtidens läkemedelsfabrik​

Science Week 2024
Sändes: 31 jan 2024 kl. 10.00–10.30
Arrangör: AstraZeneca

Tema: Kompetensförsörjning

Om programmet

Den snabba teknologiska utvecklingen med digitalisering och automatisering är i grunden väldigt positiv. I läkemedelsindustrin innebär den i förlängningen att nya läkemedel kan utvecklas mer effektivt – och därmed snabbare nå patienten. Men utvecklingen innebär också utmaningar, när det ställs krav på nya kompetenser och andra befintliga kompetenser blir mindre attraktiva. Hur möter vi denna kompetensutmaning i läkemedelsindustrin – där vi både anammar en utveckling som ökar tillgången till läkemedel och samtidigt säkerställer att vi skapar en inkluderande och hållbar arbetsmarknad?

Den frågan ställer vi oss i detta panelsamtal, och vi välkomnar alla aktörer på arbetsmarknaden att vara med och formulera svaret.

Medverkande:

  • Åsa Lothigius, moderator, Regional Learning & Development Lead, AstraZeneca
  • Jessica Sjönell, Ansvarig utbildningspolitiker, IKEM
  • Josefine Larsson, Utredare med ansvar för kompetensfrågor, IF Metall
  • Bengt Wittgren, PhD, Universitetsadjunkt, KTH
  • Maria Lillström Stenroos, Projektledare HR, R4E, AstraZeneca
  • Åsa Manelius, Therapy Area Lead, Global Supply Chain & Strategy, AstraZeneca
Tillbaka till SWPlay
Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny