SWPlay

Lunakvarteret och stadskärnans utveckling i Södertälje

Science Week 2024
Sändes: 30 jan 2024 kl. 16.30–16.50
Arrangör: Södertälje kommun

Tema: Fokus på Södertälje

Om programmet

Dialog med stadsarkitekt, stadsantikvarie och översiktsplanerare. Mycket är på gång i Södertäljes stadskärna de närmaste åren. Bland annat en spännande arkitekttävling om Lunakvarterets utveckling. Stadsarkitekt Andreas Pålsson berättar om aktuella projekt i stadskärnan. Översiktsplanerare Heli Rosendahl berättar om framtidstankar för staden och hela kommunen. Stadsantikvarie Emma Tibblin beskriver hur de kulturhistoriska värdena kan tas om hand när stadskärnan växer. Välkommen till en dialog om Södertälje stadsutveckling. 

Medverkande:

  • Andreas Pålsson, Stadsarkitekt, Södertälje kommun
  • Emma Tibblin, Stadsantikvarie, Södertälje kommun
  • Heli Rosendah, Översiktsplanerare, Södertälje kommun
Tillbaka till SWPlay
Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny