SWPlay

Hur hållbara är Södertälje kommuns livsmedelsinköp?

Science Week 2024
Sändes: 31 jan 2024 kl. 13.30–14.00
Arrangör: MatLust Utvecklingsnod

Tema: Hållbar livsmedelsproduktion och ett robust samhälle

Om programmet

Södertälje profilerar sig som en ”Hållbar matkommun”, men hur hållbar är man egentligen?  Under detta seminarium sätter Södertälje, som första kommun i Sverige, sig själva under luppen med hjälp av företaget Consupedias databas.  Företaget Consupedia som tillhandahåller information utifrån fjorton olika hållbarhetsparametrar inom områdena miljö, hälsa och rättvisa kopplat till livsmedel, har på uppdrag av Södertälje kommun analyserat kommunens livsmedelsinköp under ett års tid.  Consupedia presenterar under denna dragning sin hållbarhetsrapport  inklusive analys och förslag på förbättringar på hur Södertälje kan göra bättre upphandlingar och inköp av livsmedel i framtiden.

Kostchef Sara Seing, Södertälje kommun möter upp med att redogöra för kommunens progressiva arbete med att vässa sina upphandlingar och samtidigt bidra med uppbyggnaden av en lokal infrastruktur kopplat till livsmedel vilken bidrar till en god lokal livsmedelsförsörjningsförmåga.

Medverkande:

  • Roberto Rufo Gonzalez, grundare Consupedia
  • Sara Seing, kostchef, Södertälje kommun
Tillbaka till SWPlay
Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny