SWPlay

Hållbar livsmedelsproduktion och ett robust samhälle

Science Week 2024
Sändes: 31 jan 2024 kl. 13.00–13.30
Arrangör: MatLust Utvecklingsnod

Tema: Hållbar livsmedelsproduktion och ett robust samhälle

Om programmet

För att främja hållbarhet och resiliens inom livsmedelssektorn behöver vi omforma synen på hållbarhet och skapa en efterfrågan som stödjer svenska livsmedelsföretag. Offentlig sektor spelar en betydande roll på nationell, regional och lokal nivå genom att köpa in svenska och hållbart producerade livsmedel. Detta bidrar till att öka motståndskraften mot eventuell livsmedelsbrist under olika kriser och pågående klimatförändringar. Vi behöver skapa en efterfrågan och prioritera inköp som ger svenska livsmedelsföretag möjlighet att utvecklas på ett hållbart sätt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt – både inom primärproduktion och i efterföljande led. Hur kan vi uppnå detta?

Medverkande:

  • Erik Lagersten, Särskild utredare civil beredskap – RO/Kommendör
  • Marianne Backrud Hagberg, ordförande, Kost & Näring
  • Linus Källander, Grönsaksproducent Bonden på Södertuna/Rheum ek förening
  • Birgitta Carlsson, Ledamot i regionstyrelsen, LRF Mälardalen
  • Britta Ekman, Enhetschef, Enheten för hållbar livsmedelskonsumtion, Livsmedelsverket
Tillbaka till SWPlay
Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny