SWPlay

Grand Opening: industrinationen Sverige i framtiden

Science Week 2024
Sändes: 30 jan 2024 kl. 10.00–12.00
Arrangör: AstraZeneca, KTH, Scania, Södertälje kommun, Södertälje Science Park

Tema: Grand Opening

Om programmet

Sveriges industri, med sitt stora exportvärde och tillväxtpotential, är avgörande för ekonomin. Hållbar produktion är nyckeln för konkurrenskraft, särskilt för små och medelstora företag.

Ledande aktörer från olika sektorer diskuterar hur vi kan behålla vår framstående position genom innovation, inte bara genom regler. Även utbildningssystemets framtid och nödvändiga förändringar för att stödja kommande generationers utveckling är ämnen som tas upp.

  • Intro: Thomas Frostberg, moderator • Lars-Henrik Jörnving, ordförande, Södertälje Science Park • Robert Kingfors, vd, Södertälje Science Park
  • Keynote: Industrin visar vägen, vem vågar följa med? Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
  • Industrin driver omställningen – hur ser framtiden ut och vad behövs för att öka takten? Marcus Holm, Executive Vice President, Production & Logistics, Scania • Suzanne Håkansson, Senior Director Government Affairs Europe and Nordic, AstraZeneca AB • Elisabeth Backteman, generaldirektör, Tillväxtverket
  • Stockholm som motor för svensk innovation och utveckling – hur behåller vi ledartröjan? Aida Hadžialić (S,) finansregionråd, Region Stockholm • Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun • Krim Talia, vd, STING
  • Vad är det för utbildning vi behöver och vill ha i Sverige? Hur ser framtidens utbildningssystem ut? Anders Söderholm, rektor, KTH • Martin Hellström, rektor, Mälardalens universitet (MDU) • Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, Skellefteå kommun och Skellefteå Universities Alliance

 

Tillbaka till SWPlay
Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny