SWPlay

Hållbar och resilient produktion

Science Week 2024
Sändes: 1 feb 2024 kl. 10.00–10.45
Arrangör: SuPr - nationella noden för hållbar produktion

Tema: Hållbar och resilient produktion

Om programmet

 • Hållbar produktion nuläge och vad siktar vi framåt
  Fordonskomponentgruppen och SuPr, den nationella noden för hållbar produktion, reflekterar kring de framsteg som gjorts inom hållbar produktion. De tar också upp vilka utmaningar som ligger framför oss för att etablera en fullt ut hållbar, och alltmer cirkulär, svensk industriell produktion.
  Medverkande: Peter Bryntesson, vd Fordonskomponentgruppen och Mats Lundin, programansvarig, SuPr
 • Scania går i bräschen för hållbara inköp – vad betyder det för leverantörerna?
  Scania driver skiftet mot ett hållbart transportsystem och har lanserat en branschledande strategi om kraftigt kapade klimatutsläpp från leverantörsskedjan. År 2030 är siktet inställt på 100 procent gröna inköp av batterier, stål, aluminium och gjutjärn till den europeiska produktionen. Hur arbetar Scania ihop med aktörer och partners i värdekedjan för att målet ska nås? Vilka konkreta krav medför omställningen på leverantörerna? Och hur säkrar man att den gröna omställningen inte samtidigt medför socialt eller miljömässigt negativa effekter?
  Medverkande: Charlotte Junghus , Supply Chain Sustainability, Sustainability Business Developer Scania
 • Panel/temadiskussion - Hur får vi upp farten i omställningen?
  Reflektioner kring tidigare punkter och budskap. Medverkande: Nina Andrén, Head Campus AstraZeneca Södertälje, Lars-Henrik Jörnving, Vice President Scania, Monica Bellgran, Professor Industrial Production Management, KTH och Christina Jönsson, avdelningschef, RISE
 • Fikapaus
Tillbaka till SWPlay
Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny