SWPlay

Framtidens hållbara godslogistik

Science Week 2024
Sändes: 30 jan 2024 kl. 14.45–15.00
Arrangör: Scania, Södertälje hamn, Södertälje kommun

Tema: Stockholmsregionen och framtiden

Om programmet

Hur ska framtidens gods transporteras på ett effektivt och hållbart sätt? Hur behöver den nödvändiga överflytten av gods till tåg och sjöfart ske? Då behövs investeringar i infrastruktur som järnväg och hamnar, samt samverkan med privata företag inom transport och logistik. För att klara sig i en värld där fler och fler kunder efterfrågar logistikkedjor helt utan klimatpåverkan krävs samarbete. Då måste var och en agera – inte vänta på att andra aktörer går före. I Södertälje vill vi vara ett föredöme kring hur vi skapar detta samarbete, och därför sker samverkan mellan Södertälje kommun, Södertälje Hamn och Scania.

Medverkande:

  • Alexander Rosenberg (M), Kommunalråd, Södertälje kommun & Ordförande Tekniska nämnden, Södertälje kommun
  • Måns Frostell, VD, Södertälje Hamn
  • Sara Lundgren, Plant Manager Logistics, Scania CV
Tillbaka till SWPlay
Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny