Se sändningen i repris på startsidan

Utbildningsminister Mats Persson besöker Science Week

Utbildningsminister Mats Persson besöker Science Week

För att Sverige ska klara den hållbara omställningen måste vi komma till rätta med kompetensbristen. Under Science Week medverkar utbildningsminister Mats Persson (L) i ett seminiarum om framtidens kompetensförsörjning med bland annat Teknikföretagen, Scania och KTH.

Enligt Teknikföretagens kompetensundersökning är det fler än 8 av 10 teknikföretag som har brist på kompetens inom något område. En kompetensbrist som delvis går att förklara med att Sverige har halkat efter i viktiga ämnen som matematik och teknik.

På Science Week, som är ett samhällsforum kring hållbarhet, besöker utbildningsminister Mats Persson för att diskutera frågan tillsammans med akademin och representanter från svensk industri. Programpunkter äger rum onsdagen 1 februari mellan 13.15 och 14.00, och är ett del av ett större program med ett 60-tal kostnadsfria programpunkter om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling.

Det blir utbildningsministerns första besök i Södertälje sedan han tillträdde.

Hosted by
Medarrangörer 2024
Teman
Schema
Hitta hit
Meny
arrow-right