Min agenda
Se sändningen i repris på startsidan

Hållbarhet i fokus under Leandagen

Under Science Week arrangerar KTH Leancentrum Leandagen med hållbarhet och tema Agenda 2030 i fokus. Dagen bjuder på erfarenheter från verksamhetsomställning inom en rad verksamheter, allt från fordonsindustrins Scania och Lideco, till AstraZeneca, Telge Återvinning och Stoeryd. Vi hör även små- och medelstora företag dela med sig av sina erfarenheter av att implementera hållbarhetslösningar inom sina verksamheter.

Årets Science Week går av stapeln den 1-3 februari, här hittar du årets program. Som tidigare år arrangerar KTH Leancentrum Leandagen under Science Week.

- Leandagen är en viktig del av Science Week där akademi och företag kan dela viktiga insikter, framgångsfaktorer och utmaningar för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det är också ett bra tillfälle att lyfta goda exempel inom hållbar produktion. Att inspirera och lära av varandra är viktigt för att skapa handlingskraft för att agera och komma vidare i sitt hållbarhetsarbete, säger Johanna Strömgren, föreståndare vid KTH Leancentrum.

KTH Leancentrum startade 2007 och är ett kompetenscenter där forskning och praktik möts kring hållbar verksamhetsutveckling. De erbjuder utbildningar, seminarier och kvalificerad coaching för både näringslivet och offentlig sektor.

- För oss är lean lika med hållbarhet och hållbarhet lika med lean. Att arbeta med lean som strategi på ett systematiskt sätt är kraftfullt för att genomföra gröna förbättringar och bli mer resurssmart. Under Leandagen kommer vi att få flera exempel på hur företag arbetar med den gröna omställningen i praktiken, säger Johanna Strömgren.

Under Leandagen presenteras bland annat projektet Kompetenshöjning för en hållbar fordonsindustri som syftar till att stötta små-och medelstora företag i omställningen mot fossilfria och autonoma fordon. Genom att utnyttja och sprida det senaste inom forskningen, unik kunskap och beprövade metoder vill vi tillsammans bidra till att små och medelstora företag inom fordonsindustrin kan vidareutveckla och växla upp arbetet med den gröna omställningen.

- Små- och medelstora företag spelar en nyckelroll i omställningen. De bestämmer takten och därmed också resultatet av hur vi lyckas ställa om. Nu är projektet inne på slutspurten och under Leandagen presenterar vi hur vi har arbetat för att stötta företagen i deras omställning. Vi får bl.a. ta del av EDAG, HSP Gripen och Preems hållbarhetsresor. Företagen kommer att berätta om hur de ställer om för att öka konkurrenskraften och därmed lyckas behålla jobben i Sverige, säger Malin Pops Runsten, Projektledare/hållbarhetsexpert, KTH Leancentrum

Kompetenshöjning för en hållbar fordonsindustri är ett samverkansprojekt mellan Region Stockholm, Fordonskomponentgruppen, KTH Leancentrum och Södertälje Science Park.

Ta del av hela programmet under Leandagen här

Hosted by:
Medarrangörer 2023
crossmenuchevron-downarrow-right